HUISREGELS

Op basis van geldende basiswaarden (zoals respect hebben voor elkaar, jezelf en je omgeving) hebben we huisregels gemaakt waaraan we ons houden om een prettig, werkbaar en veilig leef- en leerklimaat te waarborgen. Deze huisregels gelden voor alle volwassenen en kinderen die op de locatie van het Prinsessenbal aanwezig zijn.

 

We zijn allemaal uniek en waardevol op onze eigen manier en willen dat we met respect behandeld worden. Zo gaan we ook met anderen om. Bij (ernstig) wangedrag behouden wij ons altijd het recht voor om zowel volwassenen als kinderen te verwijderen van het bal, zonder restitutie van het toegangsgeld.

 

Bij de omgang met de kinderen houden volwassenen altijd hun eigen emoties onder controle. Schreeuwen en/of schelden wordt niet getolereerd, evenals fysiek contact uit frustratie of boosheid.

 

We hebben respect voor elkaars spullen. Ouders zijn verantwoordelijk voor de spullen van hun kind. Er Was Eens is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan uw eigendommen.

 

Bij alle activiteiten houdt u te alle tijde de veiligheid en gezondheid van uw en andermans kind in het oog.

 

U en uw kind zullen mogelijk gefotografeerd en/of gefilmd worden. Bij het betreden van de feestlocatie gaat u ermee akkoord dat dit gebeurt, en dat deze beelden mogelijk gedeeld worden via onze Facebookpagina of website.

 

Het is niet toegestaan te roken op het bal. Buiten de feestzaal kunt u roken.

 

Toegang tot het bal is alleen mogelijk op vertoon van uw ticket.

 

Er Was Eens behoudt zich het recht voor om volwassenen zonder kind de toegang tot het Prinsessenbal te weigeren. Dit geldt uiteraard niet wanneer meerdere volwassenen hetzelfde kind begeleiden.

Copyright

 

Alle afbeeldingen en teksten op deze site zijn het exclusieve eigendom van Er Was Eens en zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Er Was Eens is het niet toegestaan om deze afbeeldingen en teksten te kopiƫren, te downloaden, te reproduceren,te manipuleren, op te slaan in een te downloaden formaat, te projecteren, uit te zenden, te wijzigen, te gebruiken of openbaar te maken op welke wijze dan ook.

Er Was Eens beschikt enkel over generieke karakters uit het publieke domein. Wij zijn op geen enkele manier verbonden aan bedrijven van derden.